Representational state transfer (REST)

REST is een software-architectuur die een belangrijke rol vervult op het internet. API's zijn vaak RESTful de werking is hetzelfde als bij normale webpagina's. Een van de belangrijkste kenmerken van een RESTful systeem is dat communicatie stateless is. Met andere woorden, wanneer je een instructie naar een server verzend dan moet het verzoek alle informatie bevatten die nodig is om de instructie uit te kunnen voeren. De instructie staat op zichzelf en kan onafhankelijk van andere instructies worden uitgevoerd. Er komt uiteraard veel meer bij kijken maar dit principe is typerend voor de werking van REST. In relatie tot deze website heeft Rest betrekking op API's die ik heb gemaakt. Deze API's voldoen doorgaans aan het REST principe en daarnaast aan de open api specificaties.

Op zoek naar iets specifieks? kijk even hier